174. XV Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Wpis utworzony przez wtorek, 13 października, 2015

W dniu 12 października 2015 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Hali Milenium odbyły się  uroczyste  XV Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, władz miasta, przedstawiciele Środowiskowych Domów Samopomocy, pacjenci i ich rodziny oraz mieszkańcy miasta i okolic. Uroczystość obchodów otworzył Jerzy Piwowarczyk Dyrektor Regionalnego Szpitala wraz z lek. Ewa Gizą Ordynator Oddziału Psychiatrycznego.

Pani Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wyraziła słowa  uznania i serdeczne podziękowania dla lek. Ewy Gizy oraz Dyrektora Regionalnego Szpitala za zaangażowanie i wkład w nieustanny rozwój systemu psychiatrii. Podkreśliła także znaczący wpływ działalności stowarzyszenia oraz Dziennego Oddziału Psychiatrycznego na rzecz zdrowia psychicznego w województwie.

Tegoroczne Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego obchodzono pod hasłem „Godność w zakresie zdrowia psychicznego”. Jacek Mieszkowski Koordynator Szkoły Zdrowia Psychicznego przedstawił zakres działalności Szkoły na rzecz pacjentów Dziennego oraz Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego a także mieszkańców powiatu kołobrzeskiego korzystających z oferowanego programu. Następnie lek. Ewa Giza podsumowała 15-letnią pracę Stowarzyszenia „Feniks”, podjęte inicjatywy i sukcesy, szeroki zakres realizowanych programów a także zaangażowanie władz lokalnych i samorządowych oraz dyrekcji szpitala   w rozwój stowarzyszenia.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego pt. „Współczesna rodzina a zagrożenia cywilizacyjne”.

Szkoły Podstawowe

I miejsce Maja Strzelczyk

II miejsce Mikołaj Brzeziński

III miejsce Jakub Parodowski

Wyróżnienie Kacper Ratajczyk

Wyróżnienie Lena Czubaczyńska

Wyróżnienie Maja Robaczyńska

Wyróżnienie Julian Tomaszewski

Szkoły Gimnazjalne

I miejsce Joanna Orlińska

II miejsce Magdalena Serweta

III miejsce Anastazja Łomot

Wyróżnienie Beata Szal

Szkoły Średnie

I miejsce Agnieszka Frąckowiak 

II miejsce Dominika Ławro

Uroczystość zakończono poczęstunkiem przygotowanym przez pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego pod okiem terapeutów zajęciowych.

Laureaci konkursu prezentacja – Pobierz

Szkoła Zdrowia Psychicznego –zadanie finansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

logo um fenks logo