171. Posiedzenie Rady Społecznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Wpis utworzony przez czwartek, 24 września, 2015

W dniu  24 września  2015  roku w Sali Konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski Starosta Powiatu Kołobrzeskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas posiedzenia Dyrektor Szpitala Jerzy Piwowarczyk uzasadnił treść kolejno omawianych uchwał, które Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie:

1.Uchwała nr 8/II/2015 w sprawie wyrażenia opinii do korekty planu inwestycji oraz korekty planu zakupów aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu.

2.Uchwała nr  9/II/2015 w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia pożyczki.

3.Uchwała nr 10/II/2015 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu za 2015 i 2016 rok.

4.Uchwała nr 11/II/2015 w sprawie  wydania opinii dotyczącej przyjęcia darowizny w postaci aparatury medycznej.

5.Uchwała nr 12/II/2015 w sprawie wydania opinii dotyczącej zbycia aparatury medycznej.