170. Konkurs plastyczny – Szkoła Zdrowia Psychicznego

Wpis utworzony przez czwartek, 10 września, 2015

Regionalny Szpital w Kołobrzegu zaprasza uczniów  z powiatu kołobrzeskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego, który w tym roku przebiegał będzie pod hasłem ,,Współczesna rodzina a zagrożenia cywilizacyjne’’. Konkurs organizowany jest przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu w ramach programu ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’- finansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Regulamin Konkursu skierowanego do uczniów szkół powiatu kołobrzeskiego pt. ,,Współczesna rodzina a zagrożenia cywilizacyjne’’

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pt. ,,Współczesna rodzina a zagrożenia cywilizacyjne’’ jest Regionalny  Szpital w Kołobrzegu  przy ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół powiatu kołobrzeskiego.
 3. Konkurs trwa od 01 września do 05 października 2015 roku.

Cel konkursu

Popularyzacja zdrowia psychicznego, prawidłowego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego jak i zdrowego stylu życia wśród uczniów szkół powiatu kołobrzeskiego.

Zasady konkursu

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych.

 1. kategoria – uczniowie szkół podstawowych
 2. kategoria – uczniowie szkół gimnazjalnych
 3. kategoria – uczniowie szkół średnich

Przebieg konkursu

W konkursie mogą brać udział prace plastyczne jak i krótkie filmy wykonane kamerą, aparatem fotograficznym lub innym urządzeniem.

 1. Praca plastyczna pt. ,,Współczesna rodzina a zagrożenia cywilizacyjne’’ wykonana dowolną techniką na papierze A3 420mm x 390mm.
 2. Film pt. ,,Współczesna rodzina a zagrożenia cywilizacyjne’’ długość filmu 10 minut.
 3. Każda praca musi być opisana tzn. tytuł pracy, dane identyfikacyjne autor imię i nazwisko

               autora wiek- klasa, adres szkoły.

 1. Prace należy dostarczyć do 05 października 2015 roku do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu – sekretariat Oddziału Psychiatrycznego. ( piąte piętro).
 2. Zwycięskie prace zostaną wyłonione w drodze obrad Jury powołanego przez Organizatora konkursu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07 października 2015 roku.
 4. Prezentacja zwycięskich prac oraz odbiór nagród nastąpi w trakcie obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego oraz podsumowaniu  realizacji zadania Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia na rok 2015 realizowanego  pod nazwą ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ w październiku 2015 roku. O dokładnym terminie poinformujemy.

Nagrody

Jury nagrodzi autorów 3 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu proszę kierować do koordynatora programu-

Jacka Mieszkowskiego  kom. 509636324

Szkoła Zdrowia Psychicznego –zadanie finansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

fenks logo logo um