166. Konferencja otwierająca realizację projektu termomodernizacji szpitala

Wpis utworzony przez czwartek, 2 lipca, 2015

W dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 odbyła się konferencja poświęcona realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu”. Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  na lata 2009-2014, w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Konferencję otworzył Dyrektor Szpitala Jerzy Piwowarczyk. Po przywitaniu zaproszonych gości i przybliżeniu tematyki spotkania rozpoczęto zwiedzanie obiektu Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Zaproszeni goście wizytowali kompleks poradni specjalistycznych, oddziały szpitalne oraz obejrzeli stan zewnętrzny budynków. Kolejna część konferencji zrealizowana została w sali szkoleniowej w Dźwirzynie. Odbyły się tam wykłady edukacyjne poświęcone następującym zagadnieniom:

  • Prezentacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” jego cele, wskaźniki, osiągnięcia.
  • Energię lepiej oszczędzać czy produkować? Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat konieczności oszczędzania energii.
  • Prezentacja metodyki rozliczenia kosztów ekologicznych i ekonomicznych budynków.

Konferencję zakończono panelem dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy omawiali poszczególne zagadnienia, zadawali pytania oraz wymieniali się wiedzą i doświadczeniem.