158. Zakup nowoczesnego 64-rzędowego tomografu komputerowego

Wpis utworzony przez środa, 4 lutego, 2015

Nadrzędnym celem Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu jest podnoszenie standardu świadczonych usług medycznych poprzez inwestowanie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Dlatego też Pracownia Diagnostyki Obrazowej została wyposażona w nowy 64-rzędowy tomograf komputerowy – Siemens Somatom Perspective, który zapewnia znacznie dokładniejszą ocenę stanu zdrowia pacjenta.

W dniu 03 lutego 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej z udziałem m.in. Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Jacka Woźniaka Zastępca Prezydenta ds. Społecznych, pracowników Regionalnego Szpitala oraz przedstawicieli związków zawodowych. Dyrektor Jerzy Piwowarczyk przedstawił zaproszonym gościom zalety nowoczesnego tomografu komputerowego oraz wpływ sprzętu wysokiej klasy na ciągłe podwyższanie jakości świadczonych usług medycznych. Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi.

Dzięki niezwykłej precyzji doskonale sprawdza się w diagnozowaniu schorzeń neurologicznych, chorób onkologicznych oraz chorób serca. Pozwala wykryć zmiany chorobowe, których mniej zaawansowane tomografy nie mają szans uwidocznić. Bardzo istotny jest fakt, iż dawka negatywnego promieniowania rentgenowskiego zastała znacznie zmniejszona w stosunku do tomografów 8-, 16- i 32-rzędowych. Ponadto zastosowane w tomografie nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na skrócenie czasu trwania badania. Tomograf wyposażony jest w automatyczną strzykawkę stosowaną do dożylnego podawania środków kontrastowych. Pozwala ona programować szybkość oraz dawki środka kontrastowego, co dodatkowo podnosi jakość wykonywanych badań.

Zakup tomografu komputerowego zrealizowano w ramach pozyskanego dofinansowania z „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie pn.: „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” w zakresie zakupu tomografów komputerowych i rezonansów magnetycznych na rok 2014” Ministerstwa Zdrowia w wysokości 2.125.000,00 zł. Całkowity koszt zakupu tomografu komputerowego wyniósł 2.526.149,99 zł, w tym środki własne Szpitala 401.149,99 zł.