150. Dotacja celowa z Gminy Miasto Kołobrzeg

Wpis utworzony przez poniedziałek, 3 listopada, 2014

W dniu 17 czerwca 2014 roku zawarto umowę  na udzielenie dotacji celowej z Gminy Miasto Kołobrzeg dla Regionalnego Szpitala przeznaczoną na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku.

Dotacje przeznaczono dla:

  1. Dziennego Oddziału Psychiatrycznego – 5 000,00 zł.
  2. Oddziału Psychiatrycznego (całodobowego) – 5 000,00 zł.
  3. Oddziały, w których przebywają pacjenci po upojeniu alkoholowym – 20 000,00 zł.

W 2014 roku dotacja na Oddział Psychiatryczny miała na celu wsparcie i rehabilitację pacjentów uzależnionych przebywających na leczeniu w Oddziale Psychiatrycznym.  Dzięki pomocy ze strony Gminy Miasto Kołobrzeg  zakupiono  materiały do terapii zajęciowej, artykuły higieniczne oraz doposażono oddział w drobny sprzęt ułatwiający opiekę nad pacjentami.

Dzienny Oddział Psychiatryczny otrzymał dotację z przeznaczeniem na psychoedukację, zapobieganie nawrotom choroby, poprawę jakości funkcjonowania społecznego chorych z podwójną diagnozą. W ramach treningu umiejętności społecznych zakupiono artykuły spożywcze  oraz środki czystości.  Zakupiono  materiały do terapii zajęciowej, doposażono oddział w sprzęt kuchenny.

Zakupione artykuły z dotacji wpływają na  komfort i samopoczucie pacjentów przebywających w Oddziale Psychiatrycznym i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym co przekłada się  na szybszy powrót do zdrowia i rodziny.

Materiały zakupione w ramach programu zostaną wykorzystane do wykonywania prac dydaktycznych, artystycznych i przedmiotów codziennego użytku oraz wystroju wnętrza przez osoby z podwójna diagnozą. Celem jest aktywizacja pacjentów  w obszarze funkcjonowania poznawczego, wzmocnienie poczucia własnej wartości, akceptacji – działania przeciwdziałające stygmatyzacji i wykluczenia społecznego. Odbudowywanie potrzeb estetycznych u pacjentów chorych psychicznie. Pozwolą na szybszy powrót do zdrowia.

Oddziały, w których przebywają pacjenci w upojeniu alkoholowym pozyskane środki przeznaczyły na udzielanie wczesnej specjalistycznej pomocy medycznej pacjentom pod wpływem alkoholu i środków odurzających, w tym zakup artykułów higienicznych, czystościowych, pielęgnacyjnych.