149. Termomodernizacja budynków Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Wpis utworzony przez piątek, 31 października, 2014

W dniu 30 października br. w Sali konferencyjnej Regionalnego Szpitala odbyła się konferencja prasowa poświęcona pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na realizację projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu”.

W spotkaniu uczestniczyli: Marek Hok – Poseł na Sejm RP, Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski, Janusz Gromek – Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz Halina Olech – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.

Dyrektor Szpitala Jerzy Piwowarczyk przedstawił zakres prac wynikający z projektu, oczekiwane efekty związane z oszczędnością zużycia energii oraz sposób finansowania przedsięwzięcia.

Głównym założeniem realizacji Projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii poprzez instalację kolektorów słonecznych. Wynikiem bezpośrednim realizacji Projektu jest podniesienie efektywności energetycznej w budynkach Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Przewidywana oszczędność zużycia energii – 51,36%.

Projekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na podstawie umowy zawartej między Ministerstwem Środowiska a Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu w dniu 24.10.2014 r. Koszt całkowity 11 394 271,00 zł, Kwota dotacji (EOG)  8 680 677,00 zł, Środki własne Jednostki  2 713 594,00 zł.

Kolejnym ważnym dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu punktem konferencji było przekazanie informacji o pozyskanym dofinansowaniu na zakup tomografu komputerowego w wysokości 2 125 000,00 zł. oraz podpisaniu umowy z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Panią Annę Mieczkowską Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na „Doposażenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych” w ramach obszaru A programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.