148. Doposażenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w sprzęt rehabilitacyjny

Wpis utworzony przez wtorek, 28 października, 2014

W dniu 27 października br. Regionalny Szpital w Kołobrzegu zawarł umowę o dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych” w ramach obszaru A programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

Przedmiotem umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Panią Annę Mieczkowską Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego jest doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego, Neurologicznego, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz Zakładu Rehabilitacji. Łączna wartość projektu wynosi 454 932, 49 zł.