146. Okołooperacyjna Karta Kontrolna (OKK)

Wpis utworzony przez wtorek, 21 października, 2014

Regionalny Szpital w Kołobrzegu wdrażając Okołooperacyjną Kartę Kontrolną (OKK) dla specjalności zabiegowych dołączył do globalnej sieci szpitali promujących bezpieczną chirurgię w ramach poprawy bezpieczeństwa zabiegów chirurgicznych  – “Bezpieczna chirurgia ratuje życie”.

Jest to element działań Światowego Sojuszu na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta (World Alliance for Patient Safety), nakierowanych na ograniczenie liczby komplikacji i zgonów operowanych pacjentów.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna jest narzędziem służącym wspieraniu działań na rzecz bezpieczeństwa oraz promowania skutecznej komunikacji i dobrej współpracy w multidyscyplinarnym zespole zabiegowym. Dotyczy głównie komunikacji między członkami zespołu operacyjnego, co wiąże się istotnie z bezpieczeństwem pacjentów.

https://www.cmj.org.pl/who/okk/okk.pdf
https://www.cmj.org.pl/who/okk/instytucje_stosujace_okk.php