139. Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Wpis utworzony przez poniedziałek, 15 września, 2014

Według danych z raportu WHO co 40 sekund ktoś popełnia samobójstwo. Oznacza to, że rocznie na świecie 800 tysięcy osób postanawia odebrać sobie życie.
Samobójstwo jest zjawiskiem budzącym wiele kontrowersji i emocji. Stanowi przedmiot zainteresowania lekarzy psychiatrów, psychologów, kryminologów, socjologów oraz teologów i filozofów.

Samobójstwo jest symptomem problemów, sytuacji i tendencji, które nie zawsze potrafimy odpowiednio rozpoznać i rozwiązać. Za samobójstwem kryją się problemy ludzi słabych psychicznie, są to problemy zawsze aktualne takie jak poczucie własnej wartości, wiara, sens i cel istnienia.

Wśród 20 krajów najbardziej dotkniętych samobójstwami jest m.in. Litwa – 28,2 na 100 tys. mieszkańców, Białoruś – 18,3 Rosja – 19,5, Ukraina – 16,8, Polska – 16,2, Finlandia – 14,8 oraz Belgia – 14,2.

Rozwiązanie można znaleźć chociażby w silnej hierarchii wartości, w chęci życia, w głębokiej sile pokonywania różnych trudności, w poczuciu posiadania wsparcia i bezpieczeństwa, jakie może dać rodzina lub osoba bliska.

Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. W chwili pogorszenia samopoczucia, w chwilach zwątpienia w siebie i sens swojego życia czekamy na Ciebie w dni powszednie w Poradni Psychologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu a także codziennie po godzinie 18:00 oraz w niedziele i święta w Podstawowej Opiece Zdrowotnej gdzie uzyskasz odpowiednią pomoc lekarzy specjalistów i psychologów.