135. Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Wpis utworzony przez piątek, 8 sierpnia, 2014

W dniu 08 sierpnia 2014 roku w Sali Konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski Starosta Powiatu Kołobrzeskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas posiedzenia Dyrektor Szpitala Jerzy Piwowarczyk uzasadnił treść kolejno omawianych uchwał, które Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie:

  1. Uchwała nr 13/VII/2014 w sprawie  przedstawienia opinii o uzyskaniu przez Regionalny  Szpital w Kołobrzegu dotacji  z Norweskiego Mechanizmu  Finansowego Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego w ramach funduszy EOG 2009-2014 dla programu operacyjnego PL04 i wyrażenia zgody na zawarcie w tym przedmiocie umowy.
  2. Uchwała nr 14/VII/2014 w sprawie przedstawienia opinii na zakup używanego  sprzętu medycznego w 2014 roku na potrzeby Oddziału Okulistycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
  3. Uchwała nr 15/VII/2014 w sprawie przedstawienia opinii do korekty planu zakupów aparatury i sprzętu medycznego oraz korekty planu inwestycji Regionalnego Szpitala na 2014 rok.

Analiza skarg wnoszonych przez pacjentów w 2013 roku.