133. Posiedzenie Rady Społecznej Regionalnego Szpitala

Wpis utworzony przez środa, 4 czerwca, 2014

W dniu 04 czerwca 2014 roku w Sali Konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski Starosta Powiatu Kołobrzeskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas posiedzenia Dyrektor Szpitala Jerzy Piwowarczyk uzasadnił treść kolejno omawianych uchwał, które Rada Społeczna Szpitala zaopiniowała pozytywnie:

  1. Uchwała nr 8/VI/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu za rok 2013.
  2. Uchwała nr 9/VI/2014 w sprawie wydania opinii dotyczącej przyjęcia  w formie darowizny w 2014 roku aparatury i sprzętu medycznego.
  3. Uchwała nr 10/VI/2014 w sprawie wydania opinii dotyczącej planu zakupów aparatury i sprzętu medycznego oraz planu inwestycji Regionalnego szpitala w Kołobrzegu na 2014 rok.