130. Audyt zewnętrzny ISO 9001:2008, PN-N 18001:2004

Wpis utworzony przez piątek, 23 maja, 2014

W dniach 22-23 maja 2014 roku po raz ósmy w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Zespół niezależnych Audytorów Spółki DEKRA Certyfication z Wrocławia przeprowadził audyt zewnętrzny obejmujący Zintegrowany System Zarządzania.

Zespół Audytorów Ekspertów podczas audytu zewnętrznego dokonał analizy zgodności z normami następujących systemów:

ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością – audyt nadzoru

PN-N 18001:2004 System Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – audyt nadzoru

Audyt zewnętrzny zakończył się wynikiem pozytywnym. Przewodniczący zespołu audytorskiego wyraził słowa uznania dla całej załogi Regionalnego Szpitala oraz podkreślił profesjonalizm, zaangażowanie i otwartość na podejmowanie nowych wyzwań.