121.Posiedzenie Rady Społecznej

Wpis utworzony przez środa, 5 marca, 2014

W dniu 04 marca 2014 roku w Sali Konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski Starosta Powiatu Kołobrzeskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas posiedzenia Dyrektor Szpitala Jerzy Piwowarczyk uzasadnił treść kolejno omawianych uchwał, które Rada Społeczna Szpitala zaopiniowała pozytywnie:

1. Uchwała nr 1/I/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Szpitala,
2. Uchwała nr 2/I/2014 w sprawie opracowania koncepcji rozwoju Regionalnego Szpitala,
3. Uchwała nr 3/I/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego,
4. Uchwała nr 4/I/2014 w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Pracowni Hemodynamiki, Angiografii, Elektroterapii,
5. Uchwała nr 5/I/2014 w sprawie zmian w Statucie Regionalnego Szpitala,
7. Uchwała nr 7/I/2014 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2014 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.