113. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

Wpis utworzony przez środa, 11 grudnia, 2013

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Regionalny Szpital w Kołobrzegu otrzymał dotację celową w wysokości 35.000,00 zł.

dla :

Dziennego Oddziału Psychiatrycznego – 5.000,00 zł

Oddziału Psychiatrycznego – 4.000,00 zł

Oddziałów, w których przebywają pacjenci po upojeniu alkoholowym – 24.000,00 zł

Zespołu ds. Promocji Zdrowia – 2.000,00 zł

Dzięki tym  środkom zakupiono:

Oddział Dzienny Psychiatryczny – produkty żywnościowe, produkty higieniczne,  produkty do terapii zajęciowej oraz doposażenie oddziału.

Oddział Dzienny – produkty do terapii zajęciowej, produkty higieniczne,  aparat do RR i alkomat.

Zespół ds. Promocji Zdrowia – Alkogogle, prowadzenie cyklicznych spotkań z pacjentami w celu prezentacji wpływu alkoholu na koncentrację, czas reakcji, odbiór obrazu, czy brak koordynacji mięśniowej.