112. Zakończenie kolejnego etapu modernizacji Zintegrowanego Bloku Operacyjnego

Wpis utworzony przez wtorek, 10 grudnia, 2013

Dnia 09 grudnia 2013 roku w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu odbyło się uroczyste otwarcie Bloku Operacyjnego po realizacji kolejnego etapu modernizacji.

Przeprowadzony remont był możliwy dzięki dotacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, środkom własnym Szpitala oraz zaangażowaniu całej załogi.

Całkowity koszt inwestycji:  1.966.217,00 zł.

Dotacja uzyskana  z Urzędu Marszałkowskiego:  1.800.000,00 zł.

Środki własne Szpitala:  166.217,00 zł.

Dzięki tym środkom zrealizowano:

  • III etap – Przebudowa  pomieszczenia  Sali przygotowań pacjenta i Sali wybudzeń. 

W zakresie prac wykonano kompleksową modernizację instalacji gazów medycznych, system zabezpieczenia elektrycznego oraz klimatyzację.

  • Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej m.in.:  kardiomonitory, ultrasonograf, aparat do znieczulania, głowicę USG, laryngoskopy, pompy strzykawkowe i objętościowe.

Sala przygotowań pacjenta – w tej Sali przyjmowany zostaje pacjent do zabiegu operacyjnego. Pacjent zostaje poddany procedurze  przygotowania do zabiegu m.in.: prowadzony jest monitoring parametrów życiowych, podawane znieczulenie), prowadzone są odpowiednie zapisy w dokumentacji medycznej pacjenta oraz ich analiza.

Sala wybudzeń – w tej Sali przebywa pacjent po wykonanym zabiegu operacyjnym przewieziony przez zespół anestezjologiczny, gdzie wykonywana jest kompleksowa opieka pooperacyjna, kontynuowany jest monitoring parametrów życiowych oraz zabezpieczenie przeciwbólowe. Czas pobytu pacjenta w tej Sali uzależniony jest od indywidualnych uwarunkowań. Lekarz anestezjolog wypełnia dokumentację medyczną, ocenia stan świadomości pacjenta oraz podejmuje decyzje
o przekazaniu pacjenta w oddział macierzysty.