109. Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Wpis utworzony przez czwartek, 28 listopada, 2013

W dniu 28 listopada 2013 roku w Sali Konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski Starosta Powiatu kołobrzeskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, kadra kierownicza szpitala
oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas posiedzenia Dyrektor Szpitala Jerzy Piwowarczyk uzasadnił treść kolejno omawianych uchwał, które Rada Społeczna Szpitala zaopiniowała pozytywnie:

  1. Uchwała nr 23/V/2013 w sprawie korekty planu finansowego na 2013 r.,
  2. Uchwała nr 24/V/2013 w sprawie korekty planów zakupów aparatury i sprzętu medycznego na 2013 r.,
  3. Uchwała nr 25/V/2013 w sprawie zbycia samochodu sanitarnego – powypadkowego marki Peugeot,
  4. Uchwała nr 26/V/2013 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie częściowego przekazania w outsourcing usług transportowych,
  5. Uchwała nr 27/V/2013 w sprawie przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.