101. Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Wpis utworzony przez piątek, 27 września, 2013

W dniu 26 września 2013 roku w Sali Konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski Starosta Powiatu kołobrzeskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas posiedzenia Dyrektor Szpitala Jerzy Piwowarczyk uzasadnił treść kolejno omawianych uchwał, które Rada Społeczna Szpitala zaopiniowała pozytywnie:

 1. Uchwała nr 12/IV/2013 w sprawie zbycia samochodu osobowego marki Honda Civic,
 2. Uchwała nr 13/IV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia miejsca do startów i lądowań,
 3. Uchwała nr 14/IV/2013 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wykreślenia z rejestru prowadzonego przez wojewodę oddziału dziennego i psychiatrycznego rehabilitacyjnego i stacji dializ,
 4. Uchwała nr 15/IV/2013 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala w Kołobrzegu – wykreślenie pododdziału gastroenterologicznego, stacji dializ i oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego,
 5. Uchwała nr 16/IV/2013 w sprawie zmian w Statucie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu,
 6. Uchwała 17/IV/2013 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu z o. o.,
 7.  Uchwała 18/IV/2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej przyjęcia darowizn aparatury i sprzętu medycznego,
 8. Uchwała 19/IV/2013 w sprawie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu”,
 9. Uchwała 20/IV/2013 w sprawie wykonania oraz realizacji założeń audytu elektrycznego oraz audytu informatycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu,
 10. Uchwała 21/IV/2013 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala za 2013 i 2014 rok,
 11. Uchwała 22/IV/2013 w sprawie korekty do planu inwestycji Regionalnego Szpitala na 2013 rok.