99. Modernizacja Zintegrowanego Bloku Operacyjnego

Wpis utworzony przez środa, 21 sierpnia, 2013

W dniu 19 sierpnia 2013 roku zawarto umowę na realizację kolejnego etapu prac remontowo – modernizacyjnych Zintegrowanego Bloku Operacyjnego Regionalnego Szpitala w zakresie przebudowy pomieszczeń Sali wybudzeń, Sali przygotowań pacjenta oraz ciągów komunikacyjnych.

Do realizacji kolejnego etapu modernizacji w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe MATEXIM Heidner i wspólnicy Sp. j. z Białogardu.

Koszt przebudowy oraz wyposażenia Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wynosić będzie ok. 1 800 000,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia prac przyjęto na 30 października 2013 roku.