98. Bank Krwi w Regionalnym Szpitalu

Wpis utworzony przez środa, 14 sierpnia, 2013

Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Szpitala nr 29/2013 z dnia 08 sierpnia 2013 roku utworzono Bank Krwi na potrzeby pacjentów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Głównym zadaniem Banku Krwi jest gromadzenie i przechowywanie krwi oraz preparatów krwiopochodnych, w taki sposób by mogły być użyte do transfuzji. Krew pełna, koncentrat krwinek czerwonych oraz osocze przechowywane są w specjalistycznych szafach chłodniczych i zamrażarkach w odpowiedniej temperaturze i pod stałą kontrolą wyspecjalizowanego personelu Pracowni Serologicznej.

Posiadanie Banku Krwi gwarantuje całodobowy dostęp do preparatów krwi, poprawia bezpieczeństwo pacjentów przebywających w naszym szpitalu, którzy wymagają leczenia preparatami krwiopochodnymi i krwią oraz znacznie usprawnia procedury medyczne.