96. Audyt zewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Wpis utworzony przez wtorek, 16 lipca, 2013

W dniu 15 lipca 2013 roku w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu zakończył się trzydniowy audyt zewnętrzny prowadzony przez niezależnego Audytora Spółki DEKRA Certyfication z Wrocławia. Zakres audytu obejmował System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO IEC 27001:2005.

Audytor zewnętrzny dokonał analizy zgodności  z normą w następujących obszarach:

  1. Oddziały szpitale
  2. Izby Przyjęć
  3. Laboratorium Analityczne
  4. Pracownia Diagnostyki Obrazowej
  5. Dział Administracyjny

Audyt zewnętrzny zakończył się uzyskaniem re-certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO IEC 27001:2005 co stanowi kontynuację Certyfikatu uzyskanego po raz pierwszy w 2010 roku.