95. Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Wpis utworzony przez środa, 10 lipca, 2013

W dniu 08 lipca 2013 roku w Sali Konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski Starosta Powiatu kołobrzeskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, Poseł na Sejm lek. med. Marek Hok, Przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej lek. med. Andrzej Loranc, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas posiedzenia Jerzy Piwowarczyk Dyrektor Szpitala zaprezentował posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zarządzaniu placówkami służby zdrowia oraz przedstawił wizję rozwoju Regionalnego Szpitala. Odpowiedział także na pytania członków rady oraz przedstawicieli związków zawodowych.