94. Audyt zewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wpis utworzony przez czwartek, 4 lipca, 2013

W dniach 02 – 03 lipca 2013 roku po raz siódmy w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Zespół niezależnych Audytorów Spółki DEKRA Certyfication z Wrocławia przeprowadził audyt zewnętrzny obejmujący Zintegrowany System Zarządzania.

Zespół Audytorów Ekspertów podczas audytu zewnętrznego dokonał analizy zgodności z normami następujących systemów:

  1. ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością – re-certyfikacja
  2. ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskiem – audyt nadzoru
  3. PN-N 18001:2004 System Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – audyt nadzoru

Audyt zewnętrzny zakończył się uzyskaniem re-certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością co stanowi kontynuację Certyfikatu uzyskanego po raz kolejny w 2010 roku.

Pozytywny wynik otrzymał również audyt nadzoru Systemu Zarzadzania Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.