92. Posiedzenie Rady Społecznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Wpis utworzony przez środa, 19 czerwca, 2013

18 czerwca 2013 roku w Sali Konferencyjnej Regionalnego Szpitala odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Tomasz Tamborski.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej Szpitala, Dyrektor Regionalnego Szpitala, kierownictwo szpitala, przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarskiej oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas posiedzenia Rada Społeczna Szpitala pozytywnie zaopiniowała jedenaście uchwał, m.in.:

  1. Uchwałę nr 02/II/2013 w sprawie wydania opinii do planu dotyczącego zakupów aparatury i sprzętu medycznego oraz planu na potrzeby Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
  2. Uchwała nr 07/II/2013 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
  3. Uchwała nr 08/II/2013 w sprawie zmian w Statucie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
  4. Uchwała nr 10/II/2013 w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2013 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu [wynik dodatni 95 345 zł].
  5. Uchwała nr 11/II/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu za rok 2012 [wynik dodatni 550 563,10 zł].

Uchwała nr 11/II/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu za rok 2012 [wynik dodatni 550 563,10 zł].