82. Spotkanie specjalistów w ramach międzynarodowej organizacji opieki psychiatrycznej z Niemiec i Polski w Regionalnym Szpitalu

Wpis utworzony przez środa, 31 października, 2012

Dnia 30 października 2012 r. w Sali Konferencyjnej Regionalnego Szpitala odbyło się międzynarodowe spotkanie specjalistów z zakresu organizacji opieki psychiatrycznej z Niemiec i Polski.

Podjęta współpraca międzynarodowa realizowana jest w ramach „Grupy Projektowej Współpracy Przygranicznej z zakresu Środowiska, Ochrony Konsumentów, Zdrowia i Uzależnień” i kontynuowana poprzez spotkania polsko – niemieckie z zakresu organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Podczas spotkania przedstawiono Idee Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zreferowano informacje statystyczne i organizacyjne w zakresie lecznictwa psychiatrycznego oraz zalecenia organizacyjne do utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego. Omówiono także model opieki psychiatrycznej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu oraz możliwości utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kraju Związkowego Brandenburgia, przedstawiciele Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, Szpitala „Zdroje” w Szczecinie, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.