81. Posiedzenie Rady Społecznej Regionalnego Szpitala oraz Jubileusz 40lecia pracy lek. Marii Leszczyńskiej

Wpis utworzony przez czwartek, 18 października, 2012

Dnia 15 października 2012 roku w Sali Konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, której członkowie zostali powołani Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1580/12 z dnia 26 września 2012 r.

Posiedzenie Rady rozpoczęto od wręczenia przez Annę Mieczkowską Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego aktów powołania członkom Rady Społecznej Szpitala.

Janusz Olszewski Dyrektor Regionalnego Szpitala przedstawił informacje dotyczące funkcjonowania Szpitala, zrealizowanych inwestycji, osiągnięć dokonanych ostatnim półroczu, m.in.: wykonane modernizacje i remonty, zakupiony sprzęt i aparatura medyczna oraz sytuacji finansowej Szpitala.

Następnie Rada podjęła Uchwałę dotyczącą korekty Planu finansowego Regionalnego Szpitala.

Podczas posiedzenia Rady Społecznej miała miejsce również uroczystość Jubileuszu 40lecia pracy zawodowej lek. Marii Leszczyńskiej Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Regionalnego Szpitala. Gratulacje z okazji jubileuszu przekazał w imieniu własnym i pracowników Janusz Olszewski Dyrektor Szpitala, liczne grono Ordynatorów i lekarzy oraz przybyli goście.