73. Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne!

Wpis utworzony przez wtorek, 14 sierpnia, 2012

Regionalny Szpital zaprasza Panie na bezpłatne badania mammograficzne już od 16 sierpnia 2012 r. wykonywane w nowej Pracowni Mammograficznej wyposażonej w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.

Program Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Piersi kierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonywania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Pracownia Mammograficzna wyposażona w specjalistyczny sprzęt wykonujący badania technologią cyfrową gwarantuje wysoką jakość obrazu, skuteczniejszą diagnozę oraz najwyższą jakość oferowanych usług.

Badania wykonywane w Pracowni Mammograficznej kierowane są ponadto do:

1. Pacjentek po mastektomii.

2. Pacjentek skierowanych z Poradni Specjalistycznych.

Badania wykonywane są po dokonaniu rejestracji osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 255 72. Od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00.

Pracownia Mammograficzna znajduje się na I piętrze Regionalnego Szpitala (przy Pracowni Diagnostyki Obrazowej).

JEŚLI ZAUWAŻYSZ ZMIANĘ KSZTAŁTU PIERSI, GUZEK, WCIĄGNIĘCIE LUB WYCIEK Z BRODAWKI, PRZEBARWIENIE SKÓRY, ZGRUBIENIE POD PACHĄ LUB INNĄ ZMIANĘ, KTÓREJ WCZEŚNIEJ NIE BYŁO

ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA!