71. Szkoła Zdrowia Psychicznego zaprasza na wykład 30 lipca 2012 r

Wpis utworzony przez poniedziałek, 30 lipca, 2012

,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ zaprasza wszystkich zainteresowanych zdrowiem psychicznym na wykład, który odbędzie się w dniu 30 lipca 2012 r. o godzinie 15.00 w Sali Konferencyjnej (Sala nr 04) Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Tematem wykładu będzie ,,Zaburzenie pamięci osób w podeszłym wieku – problemy dnia codziennego w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym’’. Wykład wygłosi lek. Ewa Giza Ordynator Oddziału Psychiatrycznego, Prezes Stowarzyszenia ,,Feniks’’ -Członek Rady do spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia.

Wykład przybliży problemy osób i ich rodzin związane ze skutkami osłabienia pamięci, które mogą wynikać nie tylko z fizjologicznego procesu starzenia się, ale także chorobowego np. zaburzenia krążenia mózgowego, czy choroby sercowo-naczyniowe. Omówione zostaną łagodne, w początkowym okresie, zaburzenia poznawcze, które mogą rozwinąć się w pełnoobjawową chorobę Alzheimera, możliwości leczenia, postępowanie rehabilitacyjne, które poszerzy wiedzę członków rodzin i pozwoli lepiej radzić sobie z trudnościami życia codziennego. Przybliżone zostaną formy pomocy rodzinie pacjenta aby jak najdłużej moc cieszyć się wspólnym życiem rodzinnym.

Łagodne zaburzenia poznawcze w populacji osób po 60 r.ż. wynoszą od 15% do 30%. U blisko połowy z nich otępienie rozwija się w ciągu najbliższych pięciu lat od momentu zachorowania, a u ok. 10-15% może rozwinąć się w ciągu najbliższego roku. Dlatego wczesna diagnoza i właściwe leczenie mogą skutecznie wpłynąć na zatrzymanie tego procesu.

Zapraszamy.