65. Ogólnopolska Konferencja Sekcji Rytmu Serca

Wpis utworzony przez wtorek, 29 maja, 2012

W dniach 29.05.–01.06.2012 roku odbędzie się doroczna Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w której uczestniczyć będą lekarze specjaliści z zakresu kardiologii, pielęgniarki oraz technicy zajmujący się problemami diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca.

Konferencja poświęcona będzie sesjom edukacyjnym z zakresu farmakoterapii zaburzeń rytmu serca, profilaktyce i ocenie ryzyka nagłego zgonu sercowego, zagadnieniom związanym z diagnostyką i leczeniem migotania przedsionków oraz wielu innym tematom dotyczącym chorób serca.

W Konferencji, która odbędzie się w Hotelach Aquarius i Leda uczestniczyć będzie około 500 lekarzy specjalistów z zakresu kardiologii z całej Polski w tym Ordynator Oddziału Kardiologii oraz lekarze specjaliści Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.