53. Podziękowanie dla Stowarzyszenia Kibiców Nasza Kotwica oraz Komitetu ds. Promocji Zdrowia

Wpis utworzony przez czwartek, 15 grudnia, 2011

Składam w imieniu własnym oraz pracowników Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu serdeczne  wyrazy wdzięczności dla Stowarzyszenia Kibiców Nasza Kotwica oraz Komitetu ds. Promocji Zdrowia, którzy w dniu 06 grudnia 2011 r. odwiedzając oddziały szpitala obdarowali najmłodszych pacjentów mikołajkowymi upominkami.

Ogromnie cenimy okazałą przez Państwa życzliwość oraz zaangażowanie społeczne, które zaowocowało spontaniczną radością wśród  małych  pacjentów.
Serdecznie dziękujemy za podjęcie tak szlachetnej inicjatywy oraz dobroć serca skierowaną na rzecz dzieci.