55. Ćwiczenia ratunkowe z udziałem Zespołu Ratownictwa Lotniczego

Wpis utworzony przez poniedziałek, 19 grudnia, 2011

W dniu 15 grudnia 2011 r. pomiędzy godziną 11.00, a 11.45 przeprowadzone zostały ćwiczenia ratunkowe mające na celu symulację przekazania pacjenta z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu do jednostki o wyższej referencji przy udziale Zespołu Ratownictwa Lotniczego.

Powyższe ćwiczenia miały na celu zsynchronizowanie działań poszczególnych osób biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczych. Podczas tego ćwiczenia śmigłowiec wykonał lądowanie na wyznaczonym terenie (lądowisko Regionalnego Szpitala), a następnie dokonana została wymiana informacji na temat stanu zdrowia pacjenta oraz przekazano informacje o charakterze organizacyjnym pomiędzy sanitariuszem Zespołu Ratownictwa Lotniczego, a Oddziałową Ogólnej Izby Przyjęć. Kolejnym etapem ćwiczenia było przewiezienie pacjenta karetką pogotowia pod śmigłowiec gdzie przekazano go sanitariuszom Zespołu Ratownictwa. Śmigłowiec odleciał z lądowiska Regionalnego Szpitala, na tym procedurę zakończono.

Ćwiczenia przebiegły prawidłowo z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad i procedur obowiązujących w Regionalnym Szpitalu.