51. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Wpis utworzony przez czwartek, 6 października, 2011

W dniu 03 października 2011 r. w Hali Milenium miały miejsce uroczyste obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Organizatorem obchodów był Regionalny Szpital w Kołobrzegu przy współudziale Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” w Kołobrzegu.

W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele Środowiskowych Domów Samopomocy, pacjenci i ich rodziny oraz liczni przyjaciele.

Podkreślono jak ważną rolę odgrywa edukacja pacjentów oraz rodzin osób chorych psychicznie w szerokim zakresie radzenia ze stresem, higieny zdrowia psychicznego jak również promocji zdrowego stylu życia.

Szczególną uwagę zwrócono na dobrą współpracę z samorządem wojewódzkim, władzami miasta i powiatu oraz przychylność i życzliwość ze strony Pana Janusza Olszewskiego Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zakończono poczęstunkiem, wspólnym śpiewaniem piosenek oraz tańcami.