Laboratorium Mikrobiologiczne

 
 • Kierownik zakładu: mgr Jolanta Prawda-Zołotar
Telefony:

094 35 30 359 – Kierownik
094 35 30 213 – Pracownia

Ogólna informacja o laboratorium

Laboratorium Mikrobiologiczne
Z.O.Z w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg
ul. E. Łopuskiego 33

Wpis do rejestru : Księga Rejestrowa Wojewody Nr 32-00737

Typ laboratorium zgodnie z klasyfikacją NFZ typ B 1
X przyszpitalne

W skład personelu zakładu wchodzą:

 • mgr biologii,
 • mgr analityki medycznej,
 • pozostali
Typ laboratorium zgodnie z klasyfikacją NFZ typ B 1
Godziny pracy laboratorium:
 • w dni powszednie od 7:00 do 19:00
 • w soboty od 8:00 do 15:00
 • w niedziele i święta od 8:00 do 12:00 (jeśli wykonywana jest praca)
 • poza wymienionymi godzinami pracy w przypadku opracowania pilnych materiałów, których nie można przechowywać

NOWY ZAKRES ODPŁATNYCH BADAŃ (kliknij tu…)

Aktualnie wykonywane badania w Laboratorium Mikrobiologicznym – Kołobrzeg 01.04.2014r

BADANIA  IMMUNOSEROLOGICZNE

1.

Borrelia burgdorferi   w klasie  IgM

2.

Borrelia burgdorferi   w klasie   IgG

3.

Clostridium difficile Toksyna  A i   B  w kale

4.

Clostridium difficile  GDH  w kale

5.

Mononukleoza zakaźna w klasie IgM

6.

Mononukleoza zakaźna w klasie IgG

7.

 Mononukleoza zakaźna w klasie EBNA
BADANIA   SEROLOGII MANUALNEJ 
8. Lateks ASO
9. ASO ilościowo
10. Lateks  R
11. Odczyn Waalera-Rosego
12. RPR (metoda przesiewowa w kierunku diagnostyki kiły )
13. Chlamydia trachomatis z wymazu  z kanału szyjki macicy , wymazu z  cewki moczowej i moczu
BADANIA   BAKTERIOLOGICZNE
14. Posiew moczu
15. Wymaz z gardła,  nosa
16. Wymaz z ucha, spojówek
17. Posiew plwociny , wydzieliny z drzewa oskrzelowego
18. Posiew wymazu z rany, cewnika, odleżyn
19. Wymaz z pochwy
20. Posiew nasienia
21. Posiew ropy, punktatu z kolana i inne aspiraty
22. Posiew cewki moczowej
23. Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego z typowaniem serologicznym
24. Posiew krwi – tlenowy
25. Posiew krwi – beztlenowy
26. Posiew wymazu z odbytu
27. Posiew kału
28. Badanie kału na Rota i   Adenowirusy
29. Posiew płynu z opłucnej, ropy  z zatok, popłuczyn z zatok
30. Badanie moczu w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealiticum wraz z antybiogramem 
31. Badania  mykologiczne :  paznokci,  włosów ,  zeskrobin ze zmian skórnych
32. Posiew wymazu  z pochwy w kierunku Streptoccocus agalactiae
33. Posiew wymazu  z odbytu w kierunku Streptoccocus agalactiae
34. Badania epidemiologiczne ze środowiska szpitalnego
35. Badania epidemiologiczne  na nosicielstwo od pacjentów
36. Badania epidemiologiczne  na nosicielstwo od personelu
37. Badania epidemiologiczne  odciskowe z dłoni  od personelu

 Wykaz aparatury pomiarowej:

 • System do monitorowania hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych – BacT / ALERT 3 D,
 • System automatyczny do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości – mini API,
 • System do badań serologicznych – mini VIDAS.

Rys historyczny:

Laboratorium Mikrobiologiczne zostało otwarte w maju 1988 roku po zaadaptowaniu pomieszczeń na ulicy Szpitalnej 7, gdzie przez 11 lat miało nieprzerwanie swoją lokalizację.

Uroczyste otwarcie nowej placówki w szpitalu, jakim było Laboratorium Mikrobiologiczne odbyło się z udziałem ówczesnego Konsultant Regionalnego ds. Diagnostyki Mikrobiologicznej prof. S. Kryńskiego z Akademii Medycznej z Gdańska, Lekarza Wojewódzkiego dr R. Smaczyńskiej , dyrektora szpitala, ordynatorów oddziałów, kierowników działów i pracowników Laboratorium Mikrobiologicznego.

Od maja 1999 roku laboratorium zostało przeniesione na teren szpitala i od tego czasu swoje pomieszczenia ma na poziomie wysokiego parteru. Od początku swej działalności laboratorium uczestniczy w wielu programach krajowych i międzynarodowych dotyczących izolacji patogenów z wybranych zakażeń oraz kreślenie ich lekooporności.

Programy te są nadzorowane przez Konsultanta Kraj owego ds. Diagnostyki Mikrobiologicznej , firmy farmaceutyczne i towarzystwa naukowe. Przez wiele lat laboratorium uczestniczyło w programie JBIOMIC”, w którym opracowywano dane dotyczące lekooporności szczepów izolowanych z materiałów od pacjentów hospitalizowanych jak i ambulatoryjnych. Po trzyletnim opracowywaniu danych i posumowaniu programu okazało się, że spośród 10 laboratoriów w kraju biorących udział w programie Laboratorium Mikrobiologiczne w Kołobrzegu najlepiej wykorzystało ten program do rutynowej pracy i zgromadziło największą bazę danych. W ramach nagrody kierownik laboratorium uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Zakażeń Szpitalnych , która odbyła się od 4 do 8 września 1994 roku w Londynie.

Najdłużej trwającym programem, w którym bierze udział laboratorium jest międzynarodowy program „ Aleksander”, mający na celu izolację, identyfikację oraz oznaczanie lekooporności szczepów wywołujących infekcję dolnych dróg oddechowych, oraz przesyłanie je do ośrodka krajowego koordynatora.

Program koordynowany jest przez Narodowy Instytut Leków oraz Instytut w Londynie, który we współpracy z firmami farmaceutycznymi zajmuje się produkcją szczepionek ze szczepów odpowiedzialnych za ten typ zakażeń w danym kraju.

Od pierwszej edycji to jest od 1994 roku laboratorium dobrowolnie uczestniczy w Krajowym Sprawdzianie Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej „ POLMICRO”. W pierwszej edycji takiej kontroli poddało się tylko 75 laboratoriów w kraju, różnego stopnia referencyjności. W edycji tej laboratorium uzyskało 7 miejsce.

Od 1994 roku nieprzerwanie uczestniczymy w krajowym sprawdzianie „POLMICRO”. Kilka razy do roku Ośrodek Referencyjny przesyła szczepy, które należy ożywić, zidentyfikować gatunki, oznaczyć lekooporność, wykryć wszystkie mechanizmy oporności, podać kliniczną interpretację uzyskanych wyników. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej mieści się w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie i prowadzony jest od początku swojej działalności przez zespół pracowników pani prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz, aktualnego Konsultanta Krajowego ds. Diagnostyki Mikrobiologicznej i przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Laboratorium Mikrobiologiczne w Kołobrzegu od pierwszej edycji sprawdzianu otrzymuje bardzo dobre wyniki kontroli laboratoryjnej w postaci Świadectw Wiarygodności Badań w Mikrobiologii, które to są również zamieszczone na stronie internetowej.

Oprócz działalności diagnostycznej laboratorium od początku aktywnie bierze udział w monitorowaniu zakażeń szpitalnych, monitorowaniu lekooporności izolowanych szczepów jak również bierze udział w szkoleniu personelu szpitala w poszerzeniu wiedzy z tego zakresu.

Kierownikiem laboratorium od 20 lat jest mgr Jolanta Prawda-Zołotar, diagnosta laboratoryjny-mikrobiolog. Oprócz kierownika w laboratorium zatrudnionych jest dwóch asystentów – diagnostów laboratoryjnych, czterech techników analityki medycznej, sekretarka medyczna i pomoc laboratoryjna. Laboratorium pracuje siedem dni w tygodniu w dni powszednie od 7°° do 19°° w soboty od 8°° do 15°° a w niedzielę i święta od 8°° do 12°°. Numery telefonów na pracownię 094-35-30-213, do kierownika laboratorium 094-35-30-359, do rejestracji 094-35-30-243

Zobacz Świadectwa Wiarygodności Badań – CERTYFIKATY