Wolne miejsca akredytacyjne

Szpital dysponuje wolnymi miejscami akredytacyjnymi w zakresie:

  1. Neurologii,
  2. Chorób wewnętrznych,
  3. Anastezjologii i Intensywnej Terapii,
  4. Rehabilitacji,
  5. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  6. Okulistyki
  7. Psychiatrii
  8. Otolaryngologii

Kontakt:

  • Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa – lek. Jacek Goliński – 94 35 30 207 – jgolinski@szpital.kolobrzeg.pl
  • Kierownik Działu Kadr i Płac – Elżbieta Zakrzewska – 94 35 30 224