Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na stanowisko lekarza do pracy w poradni POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Wymagania:

– lekarz medycyny z prawem wykonywania zawodu
– lekarz pediatra (I stopień specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub będący w trakcie takiej specjalizacji (po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu specjalizacyjnego)
– lub lekarz chorób wewnętrznych  (I stopień specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub będący w trakcie takiej specjalizacji (po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu specjalizacyjnego)
– lub lekarz medycyny rodzinnej posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej lub będący w trakcie takiej specjalizacji
– lub lekarz medycyny ogólnej posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny ogólnej.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przedłożenie CV i listów motywacyjnych w siedzibie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31, Dział Kadr i Płac pok. 03 w terminie do 09.05.2014 r. Kontakt tel. 943530210, 943530224.

Prosimy o dopisanie klauzuli w ofertach pisemnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, t.j.)”