Konferencja o Sieci Szpitali

Październik 4, 2017 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 03 października br. w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu odbyła się konferencja prasowa poświęcona tematyce zmian jakie niosą za sobą obowiązujące od kilku dni przepisy dotyczące „Sieci Szpitali”. W spotkaniu uczestniczyli Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, Dyrektor Regionalnego Szpitala Tomasz Szymański, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Halina Olech oraz Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Grzegorz Sosna.

XV lecie działalności stowarzyszenia Serce Sercu

Wrzesień 26, 2017 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Światowy Dzień Serca jest przedsięwzięciem międzynarodowym zainicjowanym przez World Heart Federation z udziałem WHO, UNESCO i UNICEF’u. Centralne obchody odbywają się co roku jednocześnie w ponad 100 krajach na całym świecie.

Światowy Dzień Serca Kołobrzeg 2017

Wrzesień 12, 2017 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Kołobrzeskie Stowarzyszenie „Serce Sercu” oraz Regionalny Szpital w Kołobrzegu zapraszają na Światowy Dzień Serca!

Dotacja celowa z Gminy Miasto Kołobrzeg

Sierpień 29, 2017 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 08 sierpnia 2017 roku za­war­to umowę na udzie­le­nie do­ta­cji ce­lo­wej z Gminy Miasto Ko­ło­brzeg dla Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la prze­zna­czo­ną na re­ali­za­cję za­da­nia w ra­mach Miej­skie­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki  i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Al­ko­ho­lo­wych w 2017 roku.

 

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Sierpień 23, 2017 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Regionalny Szpital w Kołobrzegu serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg, którzy ukończyli 67 rok życia na bezpłatne szczepienia przeciw grypie.

Podsumowanie wszystkie ręce na pokład

Sierpień 16, 2017 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniach 9-10 sierpnia 2017 roku przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu Stowarzyszenie Niebieski Motyl zorganizowało piknik zdrowotny pn. WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD.
Podczas pikniku można było wykonać badania profilaktyczne w postaci USG tarczycy, brzucha, USG piersi, konsultacje dermatologiczne, badanie dna oka, badanie słuchu oraz gęstości kości.

Wszystkie ręce na pokład

Sierpień 9, 2017 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Podsumowanie akcji zbiórki krwi

Sierpień 4, 2017 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Przypomnijmy.

Aby poprawić obecną sytuację i uzupełnić zapasy krwi, kołobrzeski szpital rozpoczął działania promocyjne mające na celu zachęcenie krwiodawców do oddawania krwi również podczas wypoczynku nad polskim morzem.

Zbiórka krwi pod hasłem „Lato w Kołobrzegu”

Lipiec 17, 2017 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Krew to najważniejszy płyn w ciele człowieka. Jej głównym zadaniem jest transport tlenu do wszystkich komórek organizmu. Kiedy zaczyna jej brakować, organizm jest niedotleniony. W takiej sytuacji wystarczy kilka minut, aby doszło do śmierci pnia mózgu.

226. Nowe pomieszczenia dla Szkoły Rodzenia „Bocianek”

Czerwiec 8, 2017 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

„Bocianek” otrzymał dostosowane do potrzeb i wyremontowane pomieszczenia, które od dziś stanowią nową siedzibę Szkoły Rodzenia.