List gratulacyjny Pani Henryce Wiadro – Zastępcy Położnej Oddziałowej

9 marca, 2020 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

List Gratulacyjny

Informacja

2 marca, 2020 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Regionalny Szpital w Kołobrzegu informuje, iż od dnia 02 marca 2020 roku do odwołania, profilaktycznie wprowadza całkowity zakaz odwiedzin we wszystkich oddziałach szpitalnych.

Dyrekcja Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Informacja

26 lutego, 2020 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Szanowni Pacjenci!

W związku z globalnym narastaniem występowania choroby COVID-19, związanej z zakażeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2, przekazujemy zalecenia postępowania zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 24.02.2020.

Osoba, która zauważy u siebie objawy infekcji dróg oddechowych i łączy je z pobytem w rejonach zwiększonego występowania zakażeń nowym koronawirusem (obecnie: Chiny,  Daleki Wschód, Włochy) lub miała kontakt z osobami powracającymi z tych rejonów, powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z lokalną Inspekcją Sanitarną („Sanepid”), w powiecie Kołobrzeskim pod numerem telefonu alarmowego: 694 493 755. W uzasadnionych przypadkach pacjent zostanie skierowany do odpowiedniej placówki.

Umowa na udzielenie dotacji celowej z Gminy Miasto Kołobrzeg dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przeznaczonej na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

28 stycznia, 2020 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W dniu 16 sierpnia 2019 roku zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej z Gminy Miasto Kołobrzeg dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przeznaczonej na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Życzenia Świąteczne 2019

13 grudnia, 2019 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Życzenia Świąteczne 2019

Mikołajki 2019

6 grudnia, 2019 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Informacja – Punkt pobrań

26 listopada, 2019 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

W związku z prowadzoną inwestycją budowlaną PUNKT POBORU KRWI  na czas remontu został przeniesiony na I PIĘTRO, gdzie znajdują się Poradnie Specjalistyczne, obok  Poradni Onkologicznej – pokój nr  10.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Patrycja Głomska
p.o. Rzecznika Prasowego

Podziękowanie dla Pani Danuty Pietrzeli

6 listopada, 2019 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Podziękowanie dla Pani Danuty Pietrzeli

Podziękowanie za okazane wsparcie przez firmę “Amberline”

21 października, 2019 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Podziękowanie za okazane wsparcie przez firmę

Szkoła Rodzenia Bocianek – Informacja

21 października, 2019 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Szkoła Rodzenia Bocianek - Informacja