Oddział Psychiatryczny

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że pilotażowy program utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w kołobrzeskim szpitalu nie został wdrożony. Stan ten może ulec jednak zmianie. Dotychczasowy system świadczeń zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii, na który składają się: Oddział Psychiatryczny, Dzienny Oddział Psychiatryczny oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego pozostaje bez zmian. O wszelkich ewentualnych działaniach związanych z opieką psychiatryczną będziemy informować Państwa na bieżąco.

 
 • Ordynator oddziału: lek. med. Monika Lipert-Wódź – lek. specjalista psychiatra specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.
 • Pielęgniarz oddziałowy: mgr pielęgniarstwa Jacek Mieszkowski – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej
 • Ilość łóżek: 50

Telefony:

94 35 30 229 – Ordynator
94 35 30 259 – Gabinet Lekarski
94 35 30 399 – Pielęgniarz Oddziałowy
94 35 30 313 – Dyżurka Pielęgniarek
94 35 30 372 – Sekretariat
94 35 22 267 – Dla osób chcących skontaktować się z bliskimi przebywającymi w oddziale

Charakterystyka działalności oddziału:

System psychiatrii funkcjonujący w Regionalnym Szpitalu:

 1. Oddział Psychiatryczny
 2. Dzienny Oddział Psychiatryczny (Czytaj więcej)
 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego (Czytaj więcej)
 4. Poradnia Uzależnień (Czytaj więcej)
 5. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,Feniks” w Kołobrzegu  www.feniks.kolobrzeg.pl

Usługi świadczone w Oddziale Psychiatrycznym:

 1. Diagnostyka psychiatryczna, psychologiczna, somatyczna,
 2. Farmakoterapia,
 3. Indywidualny plan terapii.

W ramach ,,Tygodniowego planu terapii’’ odbywają się zajęcia:

 • Cotygodniowa społeczność pacjentów z edukacją na temat profilaktyki i promocji zdrowia,
 • Prealapse – nauka o chorobie i nawrotach choroby psychicznej, schizofrenii,
 • Psychoedukacja – nerwice, radzenie sobie ze stresem, depresja, uzależnienia, współuzależnienia, zaburzenia osobowości, odżywiania, profilaktyka zdrowia psychicznego,
 • Współpraca z dietetykiem – zdrowy styl życia, łagodzenie skutków farmakoterapii, waga ciała,
 • Zajęcia z psychologiem – psychorysunek, psychoedukacja – grupa wsparcia psychologicznego,
 • Zajęcia z muzykorelaksacji, muzykoterapii,
 • Praca socjalna z pacjentem i rodziną pacjentów przebywających w oddziale, pomoc prawna w rozwiązywaniu problemów oraz na życzenie pacjenta,
 • Współpraca z kapelanem – comiesięczne spotkania w oddziale, spotkania świąteczne,
 • Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami stowarzyszeń prozdrowotnych dla pacjentów, edukacja na temat radzenia sobie ze stresem,
 • Uatrakcyjnianie czasu pacjentów przebywających w oddziale – spacery, wyjścia do miasta, galerii, nad morze, do muzeum pod opieką opiekuna,
 • Pomoc pracownika socjalnego – załatwianie spraw urzędowych, współpraca z MOPS, GOPS,
 • Praca pracownika socjalnego w środowisku, rozwiązywanie problemów prawnych, pomoc w funkcjonowaniu, indywidualnych problemach w funkcjonowaniu,
 • W oddziale odbywają się zajęcia terapii zajęciowej – współpraca ze  Studium  Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, w ramach praktyk słuchacze mają zajęcia z pacjentami.

Uczestnictwo pacjentów, rodzin, pacjentów somatycznych Regionalnego Szpitala w projekcie Szkoły Zdrowia Psychicznego – Program cykliczny 2009-2013 (Projekt Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i Urzędu Marszałkowskiego) ,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’ – realizowana jest przez pracowników Oddziału Psychiatrycznego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu oraz członków stowarzyszenia ‘’Feniks’’ od 2009 r.

Celem programu jest:

 1. Edukacja pacjentów oraz rodzin osób chorych psychicznie z zakresu przeciwdziałania stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu.
 2. Uświadomienie pacjentom i ich rodzinom konieczności podjęcia rehabilitacji psychiatrycznej, która może przyspieszyć powrót pacjenta do pełnienia ról społecznych i rodzinnych.
 3. Edukacja społeczności lokalnej z zakresu zdrowia psychicznego, radzenia ze stresem, higieny zdrowia psychicznego, profilaktyki.
 4. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, od kwietnia do października.
 5. Realizowanie założeń Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 6. Punkt edukacyjny dla pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych i osób współuzależnionych z zaburzeniami osobowości, depresją, lękiem, przemocą w rodzinie, DDA.
 7. Zajęcia fizyczne – rowerki, orbitrek, bieżnia, mini siłownia w pomieszczeniach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.
 8. Codzienne spacery, aktywność ruchowa.

Pacjenci wspólnie z pracownikami oddziału biorą czynny udział w przygotowaniach i uczestnictwie w obchodach:

 • Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego
 • Dnia Walki z Depresją
 • Dnia Solidarności z Osobami Chorymi Psychicznie
 • Spotkania Wielkanocne, Wigilijne z udziałem pacjentów, pracowników szpitala, Dyrekcji, Samorządowców, przedstawicieli organizacji prozdrowotnych, zaprzyjaźnionych Środowiskowych Domów Samopomocy.  

Kadra oddziału uczestniczy w odbywających się systematyczne szkoleniach wewnątrz oddziałowych personelu pielęgniarskiego, lekarskiego (wg harmonogramu szkoleń).

W ramach współpracy Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu z Urzędem Marszałkowskim, kadra oddziału bierze systematycznie udział w szkoleniach, podnosząc swe kwalifikacje w ramach – ,,Wojewódzkiego programu zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniom’’ 2009 – 2010 r., 2011 r. i 2013 r.