Kserokopia dokumentacji medycznej

Aby pobrać kserokopię dokumentacji medycznej pacjenta należy:

  • Wypełnić wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji, pobierając go bezpośrednio w Dziale Rozliczeń lub ze strony szpitala – pobierz wniosek.
  • Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Dziale Rozliczeń lub wysyłając na adres pocztowy Regionalnego Szpitala.
  • Kserokopia dokumentacji medycznej wydawana jest osobie upoważnionej do odbioru, na podstawie dowodu wpłaty dokonanej w Kasie Regionalnego Szpitala (paragonu) lub wysyłana pod wskazany adres.
 
Cennik usług administracyjnych
 
1. Kserokopia dokumentacji medycznej format A4 0,35 zł od każdej strony
2. Kserokopia dokumentacji medycznej format A3 0,70 zł od każdej strony
3 Kserokopia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 1,98 zł za jeden nośnik
 
Cennik zgodny z Zarządzeniem Dyrektora nr 03/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Cenniku usług Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu z dnia 16 listopada 2011 roku.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (94) 35 30 346 w godz. od 08:00 do 12:00.