Administracja

Centrala Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu – (94) 35 30 200

L.p. Nazwa Komórki Dane kontaktowe
1 Dyrektor – p.o. Małgorzata Grubecka tel. 94 35 30 201
2 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Jacek Goliński tel. 94 35 30 207
3 Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Małgorzata Grubecka tel. 94 35 30 303
4 Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  – Krzysztof Sylwesiuk tel. 94 35 30 221
5 Przełożona Pielęgniarek  – Jolanta Kiekisz tel. 94 35 30 356
6 Sekretariat Asystentka Dyrektora – Izabela Musiał tel. 94 35 30 201
7 Z-ca Głównego Księgowego – Grażyna Wąsowicz tel. 94 35 30 206
8 Zintegrowany System Zarządzania Jakością –  tel. 94 35 30 355
9 Dział Kadrowo-Płacowy – Elżbieta Zakrzewska tel. 94 35 30 224/211
10 Dział Administracyjno – Techniczny – Tomasz Kuna tel. 94 35 30 362/398
11 Dział Rozliczeń – Mariusz Makowski tel. 94 35 30 273
12 Radca Prawny – Magdalena Dublinowska tel. 94 35 30 278
13 Transport Medyczny – Kierowcy
lek. Zofia Wójcik – Bogdańska
tel. 94 35 30 290
14 Zamówienia Publiczne – Monika Derwisz
Zaopatrzenie – Marcin Andrusieczko
Magazyn
tel. 94 35 30 262
tel. 94 35 30 306
tel. 94 35 30 251
15 Dział Planowania i Analiz –  tel. 94 35 30 226
16 Sekcja Utrzymania Ruchu – Jan Borowski tel. 94 35 30 362
17 Dział Informatyczny – Krzysztof Cyckiewicz tel. 94 35 30 266
18 Inspektor ds. BHP – Łukasz Wiśniewski tel. 94 35 30 209
19 Inspektor ds. ppoż. – Bogdan Obuchowski tel. 94 35 30 256
20 Inspektor ds. Obronnych i Rezerw – Romuald Hajkowski 
Inspektor Ochrony Danych
tel. 94 35 30 392
iod@szpital.kolobrzeg.pl